Route 2030 – De Sustainable Development Goals als kompas

Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s. 

Event details

Date
18 May 2022
Organizer
SDG Nederland
More information

09:30 – 13:00 CEST

Register here

Location
Malietoren 12 Bezuidenhoutseweg 2594 AV Den Haag
FQs6KR5XwAEjgHf

Program

– 09.00 Inloop met koffie en thee

– 09.30 Welkom door moderator Harm Edens

Blok 1: SDG’s: Hoe duurzaam ontwikkelt Nederland?

Hoe staat Nederland ervoor op de SDG’s? De jaarlijkse presentatie van de twee rapporten ‘Monitor Brede Welvaart & SDG’s’ en ‘SDG-Rapportage’.

– 09.35 Presentatie Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS door Jan-Pieter Smits

– 09.45 Presentatie SDG-Rapportage door Sandra Pellegrom, Nationale SDG Coördinator.

– 09.50 6 Korte pitches van de penvoerders

– 10.10 Bijdrage van Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking over de SDG-rapportages.

– 10.30 Koffiepauze

Blok 2: Bestaanszekerheid: van kwetsbaarheid naar veerkracht

Bestaanszekerheid staat aan de basis van een gezonde, duurzame samenleving, en is daarmee een voorwaarde om de andere SDG’s te behalen. Aan welke knoppen moeten we draaien als we grote vraagstukken als inkomensarmoede, schuldenproblematiek en het woningtekort willen aanpakken, zodat iedereen zicht krijgt op een duurzame toekomst?

– 10.50 Paneldiscussie – Bestaanszekerheid jonge generatie.

We zoomen in op de jonge generatie. De bestaanszekerheid van de jongeren van nu én toekomstige generaties komt in het geding door thema’s als groeiende (studie)schuldenproblematiek, de wooncrisis en de gevolgen van de COVID-pandemie. Bestaansonzekerheid heeft grote invloed op thema’s als (mentale) gezondheid en sociale relaties. Hoe keren we het tij?

Habtamu de Hoop – Tweede Kamerlid PvdA

Samia Boukhizzou – JOB, platform voor MBO-studenten

Kapitein Harm Slomp – Leger des Heils

Quirine Eijkman – Ondervoorzitter College Rechten vd Mens

11.30 Vraaggesprek met Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Blok 3: Hoe verlagen we de Nederlandse spillover voetafdruk?

De Nederlandse voetafdruk over de grens is groot. Op thema’s als veiligheid, financiën (belasting), ecologische en sociale impact scoren we slecht in de spillover ranking van de VN. Wat kunnen we doen om deze voetafdruk voor 2030 drastisch te verlagen, en wat wordt er al gedaan?

– 11.50 Vraaggesprek met voorzitter VNO-NCW, Ingrid Thijssen

– 12.10 Paneldiscussie: Verantwoorde waardeketens

Alexander Hammelburg – Tweede Kamerlid D66

Myrtille Danse – Netherlands Food Partnership

Martijn Visser – Sustainable Purchasing Manager Lidl Nederland

– 12.55 Conclusies en afronding

– 13.00 Einde programma, netwerklunch (vegetarisch en vegan).